[CÔNG NGHỆ] - Opp Coating

[CÔNG NGHỆ] - Opp Coating

  • Type: Automatic
  • Quantity: 1 unit
  • Maximum size: 115 x 72 cm
  • Average capacity: 20 m/minute
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận