[CÔNG NGHỆ] - 2-Colors Offset Printer (Heidelberg)

[CÔNG NGHỆ] - 2-Colors Offset Printer (Heidelberg)

  • Brand name : Heidelberg
  • Quantity: 1 unit
  • Color quantity: 2 colors
  • Minimum paper size: 50 x 38.5 cm
  • Maximum paper size: 72 x 102 cm
  • Average capacity: 16.000 sheets/hour
Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận