[CÔNG NGHỆ] - Cutting/Triming Machine

[CÔNG NGHỆ] - Cutting/Triming Machine

  • Quantity: 1 unit
  • Paper size: from 38 cm to 160 cm
  • Average capacity: 80 m/minute
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận