BẢNG TỰ TÍNH GIÁ SẢN PHẨM

Dài (cm)
Rộng (cm)
Cao (cm)

Đơn Giá:

Túi giấy

Nắp cài duplex

Nắp cài bồi carton

Hộp âm dương

Thùng carton 3 lớp

Thùng carton 5 lớp