[CÔNG NGHỆ] - 5-Colors Offset Printer (Komori)

[CÔNG NGHỆ] - 5-Colors Offset Printer (Komori)

  • Brand name : Komori
  • Quantity: 1 unit
  • Color quantity: 5 colors
  • Minimum paper size: 70 x 50 cm
  • Maximum paper size: 89 x 130 cm
  • Average capacity: 4.000 sheets/hour
← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận