Tất cả bài viết

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤY

QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIẤYNgày nay, để tạo ra những tờ giấy chất lượng đòi hỏi công nghệ hiện đại và những quy trình sản...

KỸ THUẬT IN FLEXO - IN OFFSET

In Flexo là gì, kỹ thuật in flexo In flexo (flexography) là kỹ thuật in nổi, các phần tử in (hình ảnh, chữ viết..) trên...

ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT SX BAO BÌ

1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN1.1. CAD: Computer – Aided – Design Là thiết kế dưới sự hỗ trợ của máy tính. Sử dụng máy tính...